bpr.panrepa.org

Průzkum procesního řízení
v České republice

zpracovaný s podporou grantu č. 402/05/0228 Grantové agentury České republiky

Survey "Process Management in Czech Republic"

Supported by the Czech Science Foundation - grant No. 402/05/0228


Presentace výsledků 2005 (konference Systémová integrace 2005)
Komentované výsledky - článek do speciálního čísla časopisu Systémová Integrace

Presentation of the results 2005 (Systems Integration 2005 Conference)
© Vaclav Repa, 2005